Archived Articles

Login FormTurnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do Initiates file downloadwniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony Initiates file downloadformularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

(UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej Opens external link in new windowwww.krus.gov.pl). Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy Opens external link in new window(www.krus.gov.pl).

W 2018 roku Kasa zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie,
  jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 28.06-18.07.2018 r.,
  II turnus 19.07-08.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu,
  jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2018 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 24.06-14.07.2018 r.,
  II turnus 15.07-04.08.2018 r.,
 • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:
  I turnus 09.07-29.07.2018 r.,
  II turnus 30.07-19.08.2018 r.

więcej na: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/

Komentarze  

0 #1 Guest 2018-04-09 13:30
KRUS organizuje kolonie dla dzieci ze wsi. Szkoda że nie mogą korzystać wszystkie również te z miasta. Dobrze że są. Żeby tylko pod kolonie nie podpinał się jakiś polityk, poseł czy kto? Inny.
Cytować
+3 #2 Guest 2018-04-09 14:03
Organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jesteś rolnikiem, ubezpieczasz się w KRUS, możesz korzystać, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeśli płacisz składki w ZUS to tam wal śmiało i wymagaj.
Od zawsze dzieci wiejskie były na gorszej pozycji. A jak raz im się trafiło to od razu pretensje.
Cytować
0 #3 Guest 2018-04-17 07:05
Rodziny muszą oddać 47 milionów
Ze świadczenia wychowawczego 500 plus korzysta ponad 3,6 mln dzieci z 2,4 mln polskich rodzin. Ponad 350 tys. rodzin straciło prawo do świadczenia i muszą oddać państwu pieniądze.
Łącznie 47 mln zł z odsetkami.
Na niektórych przypada do zwrotu nawet ponad 5 tys. zł. 500+ po nowemu gdy tymczasem rządzący znów obiecują złote góry.
Cytować
0 #4 Guest 2018-04-17 08:52
Cytuję Guest:
Rodziny muszą oddać 47 milionów (...)

Caritasowi?????? :)
Cytować
-1 #5 Guest 2018-04-18 09:25
Nowa afera z nagrodami. Miliony dla działaczy PIS w spółkach podległych resortowi rolnictwa.
173 miliony 524 tysiące złotych - to łączna kwota nagród, które dostali w 2017 r. pracownicy spółek, które nadzoruje Ministerstwa Rolnictwa. Sami szefowie agencji i instytutów rolniczych dostali w sumie 1,7 mln zł.
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież