Archived Articles

Login FormPozwolenia wodnoprawne po nowemu

Dla mieszkańców Powiatu Poddębickiego właściwymi w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, ze względu na lokalizację przedsięwzięcia są:

1. Zarząd Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz, tel.: +48 (43) 826 36 00:

a)  Nadzór Wodny Poddębice, ul. Targowa 10, tel. 573901696

b)  Nadzór Wodny Sieradz, ul. Warneńczyka 1, 98-200 Sieradz, tel. 573901695

c)  Nadzór Wodny Zduńska Wola, ul. Łaska 61a, 98-220 Zduńska Wola, tel. 573901684

d)  Nadzór Wodny Łódź, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, tel. 573901694

2. Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło, tel.: tel. 63 272 01 84

a)  Nadzór Wodny Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, tel. 63 289 30 01.

To znaczy, że tych spraw nie będzie można załatwić na miejscu tylko jeździć dużo dalej.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566). Na mocy ustawy powołane zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w skład którego wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.

Nowe Prawo wodne wprowadziło zmiany w systemie pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych. Wszelkie tego rodzaju rozstrzygnięcia administracyjne zostały objęte nowym pojęciem: zgoda wodnoprawna. Jej udzielenie następuje przede wszystkim poprzez: wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego oraz wydanie oceny wodnoprawnej. Pozwolenia wodnoprawne wydają teraz zarządy gospodarki wodnej oraz zarządy zlewni.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie opłat za usługi wodne. Ustawodawca wskazał katalog działań, które stanowić mają usługi wodne. Wymieniono wśród nich: pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, itp.

Ustawodawca nie wprowadził obowiązku uzyskiwania nowych pozwoleń wodnoprawnych w miejsce pozwoleń wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych. Pozwolenia wodnoprawne wydane na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów zachowają moc także po wejściu w życie nowego Prawa wodnego. Przepisy umożliwiają dodatkowo przedłużenie ważności posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Poznań, ul. Chlebowa 4/8, tel. 61 856 77 50) administruje regionem wodnym Warty. Na obszarze działania znajduje się 5 zarządów zlewni oraz 41 nadzorów wodnych.

 

Komentarze  

+3 #1 Guest 2018-02-22 17:11
Czyli jak będę chciał wykopać staw to będę musiał jechać z dokumentami do Poznania??????
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież