Spotkanie hodowców gołębi

20 stycznia, w Bibliotece Miejskiej w Poddębicach spotkali się czytelnicy będący hodowcami z Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych/sekcja Poddębice, w ramach cyklu spotkań „Podziel się swoją pasją…”.
   Podczas spotkania dyskutowano o hodowli gołębi, lotowaniu, wymieniano się swoimi doświadczeniami. Wybrano zarząd Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych/sekcja Poddębice, tj. prezesa, sekretarza i skarbnika.


    Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych (PZHGP) to stowarzyszenie grupujące hodowców gołębi pocztowych w Polsce. W 1926 powstało Zjednoczenie Polskich Stowarzyszeń Hodowców Gołębi Pocztowych na Rzeczpospolitą Polską. W czasie II wojny światowej hodowla, a tym bardziej loty gołębi zostały zakazane (ze względu na możliwość wykorzystania do komunikowania się) pod groźbą kary śmierci. Po wojnie 1 kwietnia 1946 roku reaktywowano Zjednoczenie później przemianowano na Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych.