Login FormUroczyste otwarcie drogi Nowa Wieś-Aleksandrówka-Krasnołany-Domaniew

W dniu 12 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanej drogi Nowa Wieś-Aleksandrówka-Krasnołany-Domaniew. Uroczystość ta zgromadziła przybyłych gości, przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli wykonawcy oraz mieszkańców.

Zgromadzonych gości powitał Pan Wójt Paweł Szymczak, podkreślił, że zadanie to nie byłoby możliwe do zrealizowania, gdyby nie dobra współpraca z Powiatem Poddębickim, Gminą Wartkowice oraz mieszkańcami, którzy wnieśli swój wkład w to przedsięwzięcie poprzez oddanie swoich gruntów na poszerzenie pasa drogowego.

Na realizację inwestycji Gmina Dalików pozyskała środki w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (środki budżetu państwa).

Całkowita wartość inwestycji to 2 772 073,93 zł, w tym:

 • Środki budżetu państwa: 1 240 692,00 zł
 • Środki Gminy Dalików: 624 558,98 zł
 • Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 258 250,00 zł
 • Środki Partnerów: Gmina Wartkowice - 223 572,95 zł oraz Powiat Poddębicki - 425 000,00 zł

Zakres prac na długości 2,5 km obejmował:

 • nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m na długości ponad 2,5 km
 • miejscowe poszerzenie pasa drogowego do 10-12 m
 • wzmocnienie podbudowy drogi
 • korektę parametrów drogi w planie i w profilu podłużnym
 • pobocza z kruszywa łamanego
 • rowy ziemne i przepusty
 • skrzyżowania z drogą powiatową
 • usunięcie zadrzewienia
 • oznakowanie poziome i pionowe
 • bariery ochronne
 • wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazy
 • 2 perony przystankowe oraz przejście dla pieszych z wyspą dzielącą

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach.

W uroczystym i symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poddębicach Pani Dorota Galoch Naczelnik Wydziału Dróg, Pan Stanisław Katusza Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Pan Leszek Chmielecki członek zarządu Powiatu Poddębickiego, przedstawiciele Gminy Wartkowice Pan Piotr Kuropatwa Wójt Gminy Wartkowice, Pan Piotr Pietrzak Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Pan Dominik Olczyk Radny Rady Gminy, Pan Robert Klimkowski Sołtys Sołectwa Nowa Wieś oraz samorządowcy gminy Dalików.

Poświęcenia drogi dokonał ksiądz Antoni Marcinków Proboszcz Parafii Domaniew.

Komentarze  

+1 #1 Guest 2017-11-20 18:52
czemu nie ma zdjęć ?
Cytować
-1 #2 Guest 2017-11-20 18:55
Prawie 2,8 mln za 2,5 km ? no słonawo panie wójcie
Cytować
0 #3 Guest 2017-11-20 20:35
drogo ale droga dobra
Cytować
+1 #4 Guest 2017-11-20 21:12
Ceny wszystkoego poszły w górę na MAXA zaczynająć od chleba masła kończąc na asfalcie. Orlen nie dosyć ze podnosi ceny paliw to jeszcze składniki do robienia asfaltu zdrożały prawie o 50%. Ale co tam na 500+ dla wybranych państwowe spółki pis muszą zarobić. Ostatecznie za to płaci samorząd czyli my wszyscy w podatkach.....
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież