Budują w Dalikowie

W Dalikowie dużo się dzieje dzięki zgodnej współpracy rady gminy i wójta Gminy Dalikowa Pawła Szymczaka.Ukończono prace przygotowawcze przed planowaną rozbudową Szkoły Podstawowej w Dalikowie. Ze względu na konieczność rozbudowy obiektu w kierunku północnym, niezbędne było przeniesienie mieszczącej się w tej części infrastruktury, w tym ogródka dydaktycznego z altanami oraz części utwardzonego terenu i płota. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru firmy, która będzie budowała szkołę - mówi Krzysztof Dzierżawski dyrektor szkoły. 

                                                                                                                                                          Z kolei w Domaniewie trwa budowa sali sportowej przy szkole podstawowej. Prace prowadzi firma WODNER II, która kończy obecnie prace murarskie. Kolejnym etapem będzie wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu. Zaplanowane na ten rok prace prowadzą do wykonania obiektu w stanie surowym zamkniętym - informuje Paweł Szymczak wójt gminy Dalików.

 

Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Dalikowie. W chwili obecnej wykonywane są ławy fundamentowe pod zbiorniki uśredniające oraz budynek techniczny. Gmina planuje uruchomienie oczyszczalni najpóźniej w czerwcu 2019 roku -mówi Leszek Chmielecki radny powiatowy.