Biodegradowalne sztućce od polskich naukowców

Naukowcy z Gdańska opracowali technologię produkcji sztućców jednorazowego użytku.  Otrzymane przez badaczy produkty rozkładają i  zamieniają się w kompost w ciągu kilkudziesięciu dni. To odpowiedź na wprowadzenia w UE zakazu sprzedaży przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak plastikowe sztućce, słomki czy talerze, otrzymywane z tradycyjnych tworzyw sztucznych.

Kompozycja opracowana w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zawiera m.in. skrobię termoplastyczną uzyskaną z mąki ziemniaczanej i dodatki pochodzenia naturalnego oraz biopolimer polilaktyd (PLA).– Do wytworzenia naszych materiałów biopolimerowych wykorzystuje się łatwo dostępne surowce w pełni pochodzenia naturalnego lub surowce pozyskiwane z odnawialnych źródeł, co stanowi istotną przewagę nad stosowanymi powszechnie materiałami ropopochodnymi – tłumaczy prof. Helena Janik, kierownik zespołu badawczego.

– Odpowiedni dobór rodzaju i ilości modyfikatora skrobi termoplastycznej oraz jej kompozycji z PLA zapewnia materiał o pożądanej przetwarzalności oraz podatności na kompostowanie, a także o odpowiednich właściwościach fizyko-mechanicznych produktów gotowych – dodaje prof. Helena Janik.

Otryzmane w ten sposb sztućce w niczym nie ustępowały swoim plastikowym odpowiednikom – są trwałe w użytkowaniu, a jednocześnie przyjazne dla środowiska naturalnego. Ulegają całkowitej biodegradacji, więc mogą być kompostowane wraz z resztkami jedzenia.

Kolejnym niewątpliwym atutem wynalazku jest możliwa do zastosowania metoda wytwarzania na jego bazie produktów jednorazowych.

–  Granulaty opracowanej skrobi i jej kompozycje z PLA to materiały termoplastyczne, a więc mogą być wykorzystane w produkcji wyrobów jednorazowych metodą formowania wtryskowego lub metodą wytłaczania, uznawanych za jedne z najtańszych i najszybszych metod otrzymywania wyrobów użytkowych z klasycznych tworzyw sztucznych – tłumaczy prof. Helena Janik.

Niewątpliwą zaletą jest cena tego typu produktów. – Ze względu na zastąpienie części PLA przez znacznie tańszą skrobię termoplastyczną, finalna cena jednego kilograma naszej kompozycji jest niższa od czystego PLA o około 15 proc., a proces wdrożenia technologii do produkcji niezwykle prosty – wyjaśnia dr inż. Maciej Sienkiewicz, współtwórca technologii wytwarzania granulatu i jego wytłaczania.

Ekologia.pl


Bibliografia

“https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/wynalazek-z-pg-pozwoli-wytworzyc-ekologiczne-produkty-jednorazowego-uzytku?p_p_auth=dv7eY7sz&redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3Ddv7eY7sz%26p_p_id%3D101_INSTANCE_”; data dostępu: 2019-02-19