Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Ważne terminy:

    29.03.2019 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
    20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
    21.06.2019 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
    08.07-26.07.2019 r. – wizytacja gospodarstw finałowych.