Informacja dla rolników

Od 15 lutego do 14 marca 2019 roku właściciele małych gospodarstw mają możliwość złożenia oświadczenia o braku zmian. Oświadczenie może złożyć rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na 2018 rok deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

    jednolitą płatność: obszarową, za zazielenienie, dodatkową, związaną do powierzchni uprawy chmielu, do owiec, do kóz, niezwiązaną do tytoniu
    płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW), (PROW, 2014-2020)
    wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013)
    premię pielęgnacyjną i zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności, złożonego w 2018 roku oraz fakt ubiegania się w 2019 roku o te same płatności, co w 2018 roku.

Wnioski o przyznanie płatności na 2019 rok w aplikacji eWniosekPlus będzie można składać do 15 marca 2019 roku.